Всички юридически лица с нестопанска цел ще се вписват в Търговския регистър


Всички юридически лица с нестопанска цел ще се вписват в Търговския регистър

 
По това отношение идеята не предизвиква различия в рамките на изпълнителната власт, посочва Томислав Дончев. Същевременно заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика отбелязва, че липсва консенсус по въпроса дали държавата трябва да финансира юридическите лица с нестопанска цел. Той е на мнение, че в някакъв момент трябва да се намери решение, доколкото често и с основание някой с „раздразнение” отбелязва, че българският трети сектор основно се издържа от чужди източници на финансиране, без това да е обезателно нещо лошо, но напрактика финансирането се осъществява само от чужди източници.
 
 


«Всички новини
 

Всички юридически лица с нестопанска цел ще се вписват в Търговския регистър Всички юридически лица с нестопанска цел ще се вписват в Търговския регистър