Настъпват изменения в правилата за транспорта


Създава се възможност наказателни преследвания срещу нарушители да бъдат прекратявани по искане на пострадали в случаи на значителни имуществени вреди и тежка или средна телесна повреда. Управляването на моторни превозни средства с чужди или фалшиви номера влиза като престъпление в Наказателния кодекс. ЗИД на НК премахва и възможността непълнолетните лица да получават облекчени санкции в случаи на тежка телесна повреда или смърт, или когато деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, а и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. Въвежда се и възможност за временно отнемане на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство при причиняване на смърт или тежка телесна повреда.

 «Всички новини
 

Настъпват изменения в правилата за транспорта Настъпват изменения в правилата за транспорта