Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент