Защита на владението


Защита на владениетопродължение

 

Защита на нарушеното владение  може да се предяви само при нарушено владение. А нарушението ще е всяко действие, с което се отстранява напълно или отасти фактическата власт на владелеца върху вещта. Няма значение намерението на  нарушителя – да присвои  вещта или просто да увреди владелеца. Нарушението може да се изрази не само в преки фактически действия, но и чрез заплашване. Например едно лице  заплашва, че ще стреля срещу съседа си, ако той започне постройката в имота си и така го заставя да не строи. Няма нарушение , ако действията се извършват със съгласиео на владелеца или когато те се извършват от управомощени държавни органи, например съдебен изпълнител, въвод въ владение, отнемане на владението при условията н чл. 80 от ЗС , обиск и др.

Владението може да бъде защитавано срещу всяко нарушение. Нарушител може да бъде всеки. Затова и ответник може да бъде всяко лице, което нарушава владението. Няма значение дали нарушителя е действал пряко за себе си  или за другиго.Ответник обаче, може да бъде  и последващ владелец, който е получил владението от нарушителя, тъй като с действията си той продължава да пречи и на първоначалния владелец да упражнява фактическата власт върху имота.

Защита на отнетото  владение  има за предмет прекратяване  на нарушението или възстановяване на владението, ако то е било отнето. Ако  в имота е извършена промяна, например направена е постройка, защитата ще има за цел  връщане  на имота в състояние, което се е намирал преди нарушението и следователно искане ответника да премахне построййката. Ако с нарушението са причинени вреди може да се иска обезщетение.«Назад
 

Защита на владението Защита на владението