Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система


Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

 
Относно разпоредителните действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица в съдебната практика се приема, че дебитната карта нито е техническо средство, нито е специален начин по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК и не изисква специални умения за поставяне в банкоматното устройство. Върховният касационен съд установява, че пластината, която представлява дебитната карта, не е материално веществено средство, с помощта на което е отнето чуждо имущество. Дебитната карта е платежен инструмент и неправомерното му използване без съгласието на титуляря дава възможност инкриминираната сума да премине във владението на дееца. Това деяние е престъпление против паричната и кредитната система по чл. 249 от НК.
В литературата се разглеждат хипотези на извършване на незаконосъобразни разпоредителни действия по разплащателна сметка от лице със заличена представителна власт в търговския регистър, както и чрез путативен /привиден/ кредитор.
 
 
 


«Назад
 

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система