ЛЕКИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ


ЛЕКИ  ТЕЛЕСНИ  ПОВРЕДИ . Реторсия

 

Относно леките телесни повреди- чл.130 НК

В практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на това увреждане, а в друго се надценяват и в резултат на това деянията неправилно се квалифицират. Неправилното определянехарактера на телесното увреждане е отразява не само  на отговорността на дееца, но и на подсъдността на деянието.

Този вид телесна повреда изисква да е налице разстройство на здравето извън  случаите на тежка и средна телесна повреда. Законът има предвид всички увреждания на организма, които са довели до  болестно състояние, без то да е продължително, постоянно , трайно или временно опасно за живота. Касае за кратковременно разстройство на здравето, изразяващо се в леко увреждане на анатомическата цялост на организма или тъканите, както и до леки изменения във физиологическите функции извън болката и страданието.

В практиката на съдилищата правилно се приемат за леки телесни повреди с разстройство  на здравето случаите на наранявания на кожата, насиняване на части от тялото, счупване на носни костици, изгаряния от по-лека степен, леки навяхвания на крайниците, мозъчно сътресение без загуба на съзнанието, контузни рани и много други.

Незначителни наранявания, изразяващи се в одрасквания и зачервяване на кожата, не съставляват увреждания с разстройство на здравето.

Леките телесни повреди по степен на увреждане са два вида- с разстройство на здравето и без разстройство на здравето. Разстройство на здравето по смисъла на чл.130, ал.1 НК има, когато е налице леко увреждане анатомическата цялост на организма или тъканите, както и леки изменения  във физиологическите функции извън болката и страданието. Лека телесна  повреда без разстройство на здравето – чл.130, ал.2 НК, има, когато увредения претърпява само болки или страдания, които се изразяват в кратковременни телесни болки, предизвикани от посегателството върху различни части на тялото.

Съгласно чл.130, ал.3 НК, ако ‘’пострадалият е отвърнал веднага н дееца със също такава телесна повреда, съдът  може да освободи и двамата от наказание’’. «Назад
 

ЛЕКИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ЛЕКИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ