Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?


Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?
 
Специфични изисквания към въпросите, съобразени с физическото и психическото развитие на свидителя;
Специфични изисквания към средата – тя трябва да е неформална;
Специфични изисквания към участниците – трябва да се осигури нетравмиращ и щадящ разпит;
Липса на особени правила при подготовката за разпит.
 


«Назад
 

Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес? Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?