28.11.2018 - Кога се прекратява производството по несъстоятелност?

28.11.2018 - В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?

05.09.2018 - Омаловажава се работата на прокуратурата или антикорупционната комисия

03.09.2018 - Европейската заповед за арест (ЕЗА)

03.09.2018 - Убиецът на седем годишната Дамла застана пред съда

03.09.2018 - Възобновяване на наказателни дела

03.09.2018 - Упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин

03.09.2018 - Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания

03.09.2018 - Съдебната власт в разделението и баланса на властите

27.08.2018 - Понятията права на човека и права на гражданина носят нееднакво съдържание.

24.08.2018 - Наследяване на Едноличен търговец

24.08.2018 - Данъчно-осигурителни въпроси, проблеми и задължения при наследяване на ЕТ

24.08.2018 - Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!

24.08.2018 - Премахване на сграда

24.08.2018 - Система на държавните органи

23.08.2018 - Правата на човека при осъществяване на правосъдието

23.08.2018 - Фалират банки, гърмят застрахователни дружества, а работещите в надзорните органи само вдигат рамене

23.08.2018 - Свидетелски показания в гражданския процес

23.08.2018 - Как и къде се изготвя валидно завещание за всичко което притежавам в България?

23.08.2018 - САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

22.08.2018 - Специфики на трудовия договор с условие за обучение

22.08.2018 - Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия

22.08.2018 - Кандидатстване по Европейски програми за финансиране на бизнес

22.08.2018 - Какво е неоснователно обогатяване?

21.08.2018 - Погасителна давност на държавни вземания

21.08.2018 - Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!

20.08.2018 - Как да сменя името си?

17.08.2018 - Кога може да ми помогне Европейският омбудсман?

17.08.2018 - Как да променя ЕГН-то си?

17.08.2018 - Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?

17.08.2018 - Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция

17.08.2018 - Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?

17.08.2018 - Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

17.08.2018 - Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа

16.08.2018 - А1 едно ли сте Мтел ли сте не знам, ама това ако е в Австрия

16.08.2018 - Колективен трудов договор – как защитава трудовите ми права?

16.08.2018 - С какво се занимава Сметната палата?

16.08.2018 - Самоубития Румен Андреев! Четири куршума по – късно

16.08.2018 - ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)

14.08.2018 - Какви правомощия имат разследващите органи?

14.08.2018 - Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

14.08.2018 - Как да отменя дарение?

13.08.2018 - Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти

13.08.2018 - Документи за собственост, Видове нотариални актове

13.08.2018 - Право на собственост

13.08.2018 - Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност

27.07.2018 - КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

27.07.2018 - ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА

26.07.2018 - Европейско удостоверение за наследство!

26.07.2018 - Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.

12 3 4 5 6 7
 

Юридически статии от адвокат варна Юридически статии от адвокат варна. Юридически статии от Адвокат Юлия Данова Варна