Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато работя в чужбина?

Държавни служители, работещи в чужбина

ВЪПРОС: Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато работя в чужбина? Ще важи ли здравната ми осигуровка? На какви обезщетения имам право?

Когато вашият работодател ви командирова като държавен служител в чужбина, трябва да поискате формуляр S1 (предишен E 106) от вашата здравноосигурителна институция, за да имате вие и вашето семейство достъп до здравно обслужване по време на вашия престой. След като се установите на новия си адрес, изпратете вашия формуляр S1 (предишен E 106) на здравноосигурителна институция по ваш избор (ако имате избор) в новата страна.

Запознайте се със здравната система в чуждата страна. Тя може да е много по-различна от системата, която познавате.

За да получите медицинско лечение в страната, в която сте командирован, поискайте от вашия застраховател в страната, в която работите обикновено, документ DA1, съдържащ подробности за заболяването или злополуката. Представете този документ на застрахователя в страната, в която сте командирован.

Помощите, заместващи доходите ви по време на всеки евентуален отпуск по болест, се изплащат от вашия застраховател (в страната, в която работите обикновено).

Ще бъдете считан за държавен служител, работещ в чужбина, ако:

сте държавен служител в страна от ЕС и сте командирован в друга страна (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина) или
работите като държавен служител в една страна, но по лични причини живеете в друга (там е постоянното ви местожителство).
Ако работите в публичния сектор на приемащата страна, без да сте гражданин на тази страна, ще бъдете считан за работник мигрант.

Не забравяйте да проверите:

как ще се отрази фактът, че живеете и/или работите в друга страна от ЕС, на вашата социална сигурност:
медицинска помощ
безработица
семейни обезщетения
пенсиониране
в коя страна трябва да плащате данъци по време на престоя си в чужбина.

Коментарите не са разрешени, но trackbacks и pingbacks са отворени.