Дискриминация на лице с увреждане в достъпа до услуги

Дискриминация на лице с увреждане в достъпа до услуги Лицата с увреждания не следва да бъдат дискриминирани от доставчиците на услуги при достъпа до стоки, услуги и ползването на определени съоръжения: театри, магазини, хотели, банки, увеселителни заведения, местни органи, съдилища и др. Лицата, с увреждания, не, следва, да, бъдат, дискриминирани, от доставчиците, на услуги, при достъпа, до стоки, услуги, и ползването, на определени съоръжения, театри, магазини, хотели, банки, увеселителни заведения, местни органи, съдилища,

Лицата с увреждания не следва да бъдат дискриминирани от доставчиците на услуги при достъпа до стоки, услуги и ползването на определени съоръжения: театри, магазини, хотели, банки, увеселителни заведения, местни органи, съдилища и др.

 

Няма значение дали услугата е безплатна или не. Доставчиците на услуги трябва да направят „разумни улеснения“, за да позволят на лице с увреждане да използва техните услуги, като например да инсталират рампа за достъп на инвалидни колички, да осигурят аудио копие на договор за наем или да добавят бутони в асансьорите с Брайловата азбука. Ако бъде заведен иск за дискриминация срещу доставчик на услуги за неосигуряване на разумни улеснения, той трябва да има възможност да докаже, че това неосигуряване е било основателно. Специални правила могат да се прилагат за доставчиците на транспортни услуги, така че да не третират лицата с увреждания по-неблагоприятно от останалите. Има и няколко специални правила, защитаващи пътниците с увреждания при техните пътувания по въздух в Европа. Авиолиниите и туристическите компании нямат право да отказват резервации на пътници с увреждания. Летищните оператори трябва да предоставят обслужване, позволяващо на лицата с увреждания да се качат, слязат или прехвърлят на друг полет. Това се отнася за всички полети, напускащи летище в рамките на Европейския съюз (ЕС), и за всеки полет, пристигащ в държава от ЕС или с авиолиния от ЕС. Съгласно европейското законодателство лицата с увреждания могат да получават помощ при полетите си до и от Европа, включително и вътрешните полети (Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух).

 

адвокатварна.bg