Защита срещу незаконно уволнение

Уволнението се приема за незаконно, когато е извършено на несъществуващо в закона основание Всеки работник или служител има право да оспорва законността на уволнението си, тъй като работодателят може да упражни своето право за прекратяване на трудовото правоотношение с дисциплинарно уволнение в нарушение на закона: работник или служител, право, да оспорва, законността на уволнението си, работодателят, своето право за прекратяване, трудовото правоотношение, дисциплинарно уволнение в нарушение на закона:

Защита срещу незаконно уволнение

Всеки работник или служител има право да оспорва законността на уволнението си, тъй като работодателят може да упражни своето право за прекратяване на трудовото правоотношение с дисциплинарно уволнение в нарушение на закона: нарушаване на установена в закона забрана за уволнение, нарушаване на процедури, нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение, уволнение, без да има каквото и да било правно основание. Уволнението се приема за незаконно, когато е извършено на несъществуващо в закона основание, при липса на елементи от състава на съответното материалноправно основание, на което уволнението е извършено, при допуснато нарушение на процедурни правила във връзка с извършване на уволнението, когато такива са предвидени при неспазване на предвидена в закона предварителна закрила при уволнение или други изисквания във връзка с упражняване правото на уволнение.В съдебната практика се поддържа, че съдът, пред когото е започнало производството по искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работника или служителя на заеманата работа, е длъжен да съобщи на страната за влязлото в сила решение за възстановяване на работника. Без да е връчено това съобщение или да са налице доказателства, че решението е известно на страната, срокът, в който работникът или служителят трябва да се яви, за да изпълни трудовите си задължения, не е започнал да тече и не може да бъде приложена разпоредбата за прекратяване на трудовото правоотношение поради неговото неявяване. Без представяне на влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението е признато за незаконно, не може промяната да се впише в трудовата книжка. Не може да се говори за отказ да се извърши вписване в трудовата книжка на отмененото уволнение, когато работникът или служителят не е представил влязлото в сила съдебно решение.

 

адвокатварна.bg