Гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС

Право за работа - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без разрешително Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа. гражданин на ЕС, разрешително за работа, всички страни от ЕС, Работа в ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа. Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС. Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия. Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за: вашите обезщетения ( болнични , майчинство / бащинство , пенсии , обезщетения при трудови злополуки и заболявания , обезщетения при смърт , безработица , ранно пенсиониране , семейни обезщетения и др .), мястото , където трябва да плащате данъци. Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г. Повечето държави от ЕС отмениха тези ограничения. Въпреки това може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни: Австрия Малта Нидерландия Словения Обединено кралство Работа в Хърватия Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни: Австрия Малта Нидерландия Словения Обединено кралство Работа в Швейцария Повечето граждани на ЕС нямат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения са в сила само по отношение на гражданите на Хърватия, които все още имат нужда от разрешително за работа. Съгласно споразумението между ЕС и Швейцария за свободното движение на хора, гражданите на Швейцария могат свободно да живеят и работят в ЕС. Повече информация Преди да опитате да работите в страна, която все още налага ограничения, потърсете информация за приложимите процедури. За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите, или с европейски съветник по заетостта.

 

адвокатварна.bg