Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден

Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден правото на лично участие на обвиняемия (подсъдимия) е накърнено в резултат на незаконосъобразна процесуална дейност на компетентните органи - липса на надлежно уведомяване възобновяване, обвиняемия, подсъдимия, процесуална дейност, компетентните органи, липса на надлежно уведомяване, наказателно дело, задочно осъден

При констатация, че правото на лично участие на обвиняемия (подсъдимия) е накърнено в резултат на незаконосъобразна процесуална дейност на компетентните органи - липса на надлежно уведомяване, нарушена процедура по призоваване, проведено задочно производство при отсъстващи предпоставки по чл. 269, ал. 3 от НПК или без осигуряване на процесуален представител, упражняващ адвокатска професия, според ВКС осъденият основателно би се позовал на допуснати нарушения с негативно отражение върху правото на защита. Съдебната практика приема, че процесуален механизъм за санирането им е именно възобновяването на наказателното производство и свързаните с него отмяна на опорочения влязъл в сила съдебен акт и връщане на наказателното дело за ново разглеждане от стадия, когато е започнала задочната процедура. От друга страна, според българските върховни съдии обстоятелството, че въззивното производство е приключило в отсъствие на подсъдимия, не го легитимира като задочно осъдено лице и той няма право да иска отмяна.

 

 

адвокатварна.bg