Уважаеми клиенти,
 
Продължилият поход на COVID-19 в целия свят накара адвокатските кантори да засилят инфраструктурата си, тъй като офисите са затворени, а адвокатите и служителите са принудени да работят отдалечено.
 
На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, нашата кантора преустановява дейността си в офиса до 27.03.2020г. в гр. Варна , ул. „Добротица“ № 3, ет. 2; 
 
За общата ни сигурност, за спазване на предвидените мерки и правила, но без  прекъсване процеса на работа с всички вас предлагаме ''виртуален'' офис. Какво представлява ''виртуалния'' офис? 
 
Виртуалният офис  е онлайн базирана среда за провеждане на консултации с адвоката, чрез сайта, която имитира качествата на директна среща във физическия  офис. Адвоката и клиента  могат да участват в онлайн срещи на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии наред с други функции. Подобно на физическия  офис страните могат да обсъдят свободно и спокойно всички касаещи страната отговори с нужната ефективна дискусия. 
 
Моля, преди да запишете час за консултация в нашия виртуален офис, запознайте се с цените за консултация на кантората. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагаме безплатни консултации, не извършваме консултации по телефон, ако не са предварително заплатени. Извършваме консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората - 09:00-18:00 часа, като цената на консултацията се таксува двойно.
 
Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата.
 
БАНКОВАТА СМЕТКА НА КАНТОРАТА Е СЛЕДНАТА:
BG42STSA93000017569526
 
Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги се отнасят единствено и само за устни консултации.  При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една допълнителна адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат - цена

  • Половинчасова консултация: 30 лева;
  • Едночасова консултация: 60 лева;
  • Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие: 30 лева;
  • Консултация по телефона: 30 - 80 лева;
  • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот: 100 лева.
 
За да посетите виртуалния офис моля следвайте следните стъпки:
  1. Кликнете на линка по-долу.
  2. Въведете Вашето име.
  3. Кликнете на зеления бутон.
    • Ако има клиент в офиса моля опитайте 30мин. по-късно.
 
 
Относно делата насрочени за открито съдебно заседание за Окръжен съд-гр. Варна, както и за Районен съд- гр Варна със Заповед № РД-96/13.03.2020г. на административния ръководител- председател на Окръжен съд-Варна са отменени за разглеждане в открити съдебни заседания на наказателни, граждански и търговски дела, подсъдни нa Окръжен съд-Варна до 13.04.2020г. Подбни заповеди се отнасят и за повечето в страната съдилища. 
 
При промяна на обстоятелстват, ще Ви информираме своевременно.
 

 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат виртуален офис Варна Адвокат виртуален офис Варна