Обслужване на публични дружества

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

 
Правното обслужване на дружества, регистрирани съгласнo закона за публично предлагане на ценни книжа, включва изготвянето на необходимите документи и тяхното публично обявяване в тясно сътрудничество с Комисията по финансов надзор.
 
Възнаграждение- по договаряне съгласно действащия ценоразпис.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна. Адвокат Юлия Данова предлага правно обслужване на дружества съгласно закона за публично предлагане на ценни книжа.