Промяна на капитал, дялове, акции
 
При промяна размера на капитала, видове акции, облигации, апортни (непарични вноски) и др., кантората изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра срещу възнаграждение по представения в сайта ценоразпис. Държавните такси се определят по действащата към момента тарифа.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна Адвокат за промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна. Адвокат Юлия Данова изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване