Промяна на обстоятелства във фирмата
 
При промяна, на правната форма, вливане, сливане, разделяне, продажба, дарение и наследяване на дружествен дял, изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик и др. промени на обстоятелства във фирмата, която притежавате, кантората изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра срещу възнаграждение по представения в сайта ценоразпис. Държавните такси се определят по действащата към момента тарифа.
 
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в град Варна и област Варна Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в град Варна и област Варна. Адвокат Юлия Данова изготвя всички книжа и вписване в регистъра