Регистрацията на Европейско дружество
 
Всички или част от търсените услуги, сред които и вписване на обстоятелства в Търговския регистър относно Европейско дружество. Издаване на удостоверение за законосъобразност. Вписване на обстоятелства относно преобразуване с участието на дружества от държави-членки на ЕС или страни от ЕИП.
В зависимост от вида на европейското дружество се определят както стойностите на услугите на адвокатската кантора, така и държавните такси.
 
Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за Регистрацията на Европейско дружество във Варна Адвокат за Регистрацията на Европейско дружество във Варна. Адвокат Юлия Данова ще Ви съдейства за издаване на документ за законосъобразност, вписване на промяна в остоятелствата