Регистрацията на командитно дружество (КД)

Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена на горепосочените услуги в общ размер- 200 лева. Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията: За запазване на име За вписване на СД За обявяване на Дружествения договор: 50 лева Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента. Към всяка такса се прибавя комисионна на банката. Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

Консултирайте се онлайн с адвокат Данова

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за регистрацията на командитно дружество (КД) в град Варна и област Варна Адвокат за регистрацията на командитно дружество (КД) в град Варна и област Варна. Адвокат Юлия Данова подготвя всички необходими документи а регистрация на командитно дружество /КД/