Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ) включва
 
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (декларации, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се заверят нотариално, попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на ЕТ в Търговския регистър. Безплатна консултация по телефон до 10 минути ако имате въпроси по регистрацията.
 
Цена на горепосочените услуги в общ размер- 150 лв.
 
Забележка: В случай, че търговеца желае наименованието да бъде допълнено от име на фирма, следва да доплати за услуга – запазване, резервиране на фирма. Цена - 50 лева за резервация на име.
 
Държавни такси в полза на Агенция по вписванията.
Разходите за нотариална заверка се заплащат на нотариуса по действащата тарифа.
Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.
Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова!
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за регистрация на едноличен търговец /ЕТ/ в град Варна и област Варна Адвокат за регистрация на едноличен търговец /ЕТ/ в град Варна и област Варна.Адвокат Юлия Данова ще Ви съдейства за регистрация на едноличен търговец в град Варна и област Варна