Регистрацията на командитно дружество с акции (КДА)

 

Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (проспекти, протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции.

Цена на горепосочените услуги в общ размер- 700 лева.

При представителство и договаряне на услуги от Централния депозитар (относно безналични ценни книжа) се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне.

При представителство и договаряне за издаване на акции на приносител се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне.

При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията:

За запазване на име - препоръчително

За вписване на КДА 

 

Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

 

Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

 

Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

 

Консултирайте се онлайн с адвокат Данова

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за регистрация на командитно дружество с акции в град Варна и област Варна Адвокат за регистрация на командитно дружество с акции в град Варна и област Варна. Адвокат Юлия Данова изготвя всички необходими документи за регистрация на командитно дружество с акции