Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!


Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

Сред тях е и това за вписвания, отбелязвания или заличавания по партида в Имотния регистър
 
 16 ЮЛИ 2018, 16:33  
 
Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно, съобщиха от правителствената информационна служба.
 
Преустановява се изискването на хартиен носител на удостоверения:
 
  • за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;
  • за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо или юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
  • за семейно положение, издавано от общинска администрация;
  • за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
  • за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
  • образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.
Справките вече се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до Търговския и Имотния регистър, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и тн.
 
Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса, посочват от кабинета. И подчертават, че тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.
 
След оплаквания, че административни структури продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, е създаден специален електронен адрес udostoverenia@government.bg, на който граждани могат да сигнализират за неправомерно  изисквани от тях документи.
 
Сигналите се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.


«Всички новини
 

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса! Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!