Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия


Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия

 
Трета, касационна, колегия ще бъде създадена във Върховния административен съд. Това е решил днес Пленумът на ВАС, научи "Правен свят". Присъствали са 79 съдии, 48 от които са подкрепили създаването на Третата колегия. Останалите 31 са били против.
 
Следващия вторник съдиите от ВАС отново ще се събират, за да решат колко състава ще има в новата колегия, как ще се попълни, по какви критерии ще се избират съдиите, каква ще бъде материя и т.н. В рамките на тази седмица магистратите ще имат възможност да внесат свои предложения.
 
Идеята е на председателя на ВАС Георги Колев, който в петък разпрати до съдиите предложението си и мотивите за него. Според него създаването на Трета колегия ще направи възможно формирането на поименни постоянно действащи петчленни състави. Това, от своя страна, ще тушира критиките на Европейската комисия към ВАС за начина на формиране на петчленните състави.
 
"Съставянето на поименни петчленни състави при настоящата организация на работа би продължило съществуващата практика за замяна на един член на съдебния състав с друг и непрестанните прекъсвания на съдебните заседания за подмяна на членове на съдебния състав, взели участие в първоинстанционното производство, и би обезсмислило подобна организация", пише още Колев. И предлага попълването на петчленните състави да става по старшинство.
 
Същия ден стана ясно и становище на Пето отделение на ВАС, в което се казва, че създаването на такава колегия не намира законова опора.
 
Началото на днешния Пленум обаче е било белязано с процедурни въпроси. Част от съдиите са поискали отлагането на Пленума, тъй като не бил спазен чл. 121 от ЗСВ, който гласи:
 
"Чл. 121. (1) В заседанията на пленума могат да участват:
1. главният прокурор или негов заместник при Върховната административна прокуратура;
2. председателите на административните съдилища и други съдии;
3. председателят или член на Висшия адвокатски съвет;
4. министърът на правосъдието.
(2) Председателят на Върховния административен съд уведомява лицата по ал. 1 за датата и часа на провеждане на заседанието.
(3) Лицата по ал. 1 могат да изразяват становища, но не участват в гласуването."
 
Идеята за отлагане на Пленума обаче е била подкрепена от едва 27 съдии, останалите 52 са били за провеждането му.
 
По време на дебатите по предложението на Георги Колев, една част от съдиите са изтъкнали, че замисълът му сочи към нова йерархия, която се въвежда от самите магистрати, доколкото Пленумът решава дали да има нова колегия, колко да са и т.н.
 
Били изказани мнения, че една малка част от съдиите ще създава практика, вместо това да прави целият съд, в какъвто смисъл са текстовете в Конституцията и ЗСВ. Изразени били и опасения, че по този начин ще се игнорират съдии, те ще бъдат лишени да участват в последната инстанция. Чули се и възгласи, че става дума за съдии от върховна инстанция, които са се явявали на конкурси за повишаване, вече са във ВАС, но ще гледат дела като районни съдии, а техни колеги по старшинство да гледат касационни производства. Били споделени и аргументи, че така се губи специализацията, която макар и изкуствено създадена, я има.
 
Присъстващи на Пленума предложили да има възможност всички съдии да участват в тези постоянни петчленни състави, защото това е гаранция за формиране на по-качествено правораздаване. Те добавили, че противното – групирането, е вид разделяне, което може да доведе до чувство на пренебрегнатост, безнадеждност, което на свой ред създава нездравословна атмосфера в съда.
 
Други пък се застъпили за предложението като подкрепили аргументите, че така ВАС би се разтоварил.
 
Интересното при гласуването било, че съдиите Андрей Икономов и Еманоил Митев, и двамата от Пето отделение и които са подкрепили становището на колегите си от петък, днес са гласували обратното. Двамата са подкрепили идеята за създаването на Трета колегия.
 
По информация на "Правен свят" за председател се спряга името на съдия Георги Чолаков.
 
Вторият въпрос, който е бил обсъден на Пленума, е предстоящият избор на инспектори. Съдия Диана Добрева е съобщила на колегите си, че смята да участва в процедурата, на което нейни колеги възразили, че това не е работа на ВАС. Съдия Добрева обяснила, че поставя въпроса, за да знае дали има моралната подкрепа на съдиите. Чула обаче възгласи от типа на това кой ще я номинира, Волен Сидеров ли ще го направи и т.н.
 


«Всички новини
 

Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия