С 15 нараства за година броят на извършилите престъпления малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в ДПС в област Русе


През 2015 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС в област Русе за извършени от тях престъпления, е 109 или с 15 повече спрямо предходната година. Техният дял в общия брой за страната е 2.0% при 1.8% за предходната година. От тях 90 са момчета, а 19 - момичета. В сравнение с 2014 г. броят на момчетата, извършители на престъпления, нараства с 11.1%, а този на момичетата - с 46.2%. 80.7% от лицата, водени на отчет в ДПС за извършени от тях престъпления през 2015 г., са непълнолетни..
С най-голяма честота на разпространение сред престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, са кражбите на имущество (фиг. 1). Извършителите на кражби през 2015 г. са 60, или 55.0% от всички лица, водени на отчет в ДПС в областта 
 
за извършени престъпления. През 2014 г. извършителите на този вид престъпление са били 61 с относителен дял 64.9%. 73.3% от всички извършители на кражби през 2015г. са непълнолетни. Преобладават малолетните и непълнолетните лица, извършили кражби от магазини или други търговски обекти - 23 при 34 за предходната година. Лицата, регистрирани за хулиганство, са общо 11, от които 10 са момчета. През 2014 г. за извършени хулигански прояви през ДПС в област Русе са преминали 3 деца - момчета. Общо 13 лица са били регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество - 3 малолетни и 10 непълнолетни момчета.
 
 


«Всички новини
 

С 15 нараства за година броят на извършилите престъпления малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в ДПС в област Русе С 15 нараства за година броят на извършилите престъпления малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в ДПС в област Русе