Компетентното правно обслужване на всеки клиент е основополагащо за кантората!

 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Юридически услуги Варна Юридически услуги Варна