Прекратяване и ликвидация на фирма
 
При прекратяване и ликвидация на фирмата, която притежавате, кантората изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра срещу възнаграждение по представения в сайта ценоразпис. Държавните такси се определят по действащата към момента тарифа.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат за прекратяване или ликвидация на фирма в град Варна и област Варна Адвокат за прекратяване или ликвидация на фирма в град Варна и област Варна. Адвокат Юлия Данова изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра