Издръжка за деца на родители без брак!


Издръжка за деца на родители без брак!

 
„С бащата на двете ми деца нямаме сключен официално брак и се разделихме преди няколко години. Имаме само устна уговорка за издръжка за тях. Разбрали сме се да не се съдим. Но ми е много трудно и ми омръзна да не знам кога ще изпрати пари и колко ще изпрати, да търся постоянно заеми и да живея в стрес. От друга страна наистина не искам да се съдим, главно заради психологическото неудобство за децата, а и заради нервите, времето и средствата, които ще се пропилеят за това. Моля, кажете какво може да се направи при това положение?“
 
Според закона* децата имат право на издръжка от родителя, при когото не живеят. Независимо дали с него имате сключен официално граждански брак или са припознати (задължително с документ, удостоверяващ припознаването). Законът определя само минималният праг, който е една четвърт от размера на минималната работна заплата. И съответно, този родител (в случаят баща им) има право на контакти с тях по един справедлив режим на лични отношения.
 
Това, което можете да направите, щом не намирате начин да се разберете, е:
 
Да се срещнете и да преуговорите нови условия, с помощта на неутрален и опитен в това медиатор. Той ще ви помогне, на двама ви заедно: – да съставите ясен и конкретен нов план (споразумение) за доброто на общите ви деца; – който да работи и за двама ви; – включващ и други важни точки, като например общи имущества; – и също така да общувате по-спокойно, зачитащо и ефективно занапред.
Да подадете искова молба в съда по реда на чл. 143 от СК.*
Да съчетаете двете. Като в първото насрочено съдебно заседание, самият съдия ви напъти към медиация. Ако се спогодите, съдът ще въплъти споразумението ви в съдебно решение (със сила на присъдено нещо) и ще прекрати делото.
NB! Имайте предвид, че съдебното решение присъжда право и задължение, подлежащи на изпълнение (чрез изпълнително дело), но то не гарантира, че издръжката ще бъде де факто и навреме заплащана. Само, когато волята за това и при двамата родители е истинска, това решение ще се изпълнява на практика и без увъртане. Затова е казано, че „и най-малкото споразумение е по-добро от всяко съдебно решение“. И именно затова медиацията, когато е компетентно проведена, е важна възможност за решаване на спора ви наистина, докрай и трайно


«Назад
 

Издръжка за деца на родители без брак! Издръжка за деца на родители без брак!